Autores

CM 54 - Les altes capacitats a l'escola inclusiva. Les blogaventures de Minerva i Atenea Ampliar

CM 54 - Les altes capacitats a l'escola inclusiva. Les blogaventures de Minerva i Atenea

Maria S. Dauder i Violeta Agudín Garzón


ISBN: 978-84-947780-1-8
2018 · 16x24 cm · 124 pp

Más detalles

CM 54

98 artículos disponibles

17,50 €

 
Les blogaventures de Minerva i Atenea #Dones #Història és la sisena publicació de la col·lecció Les Altes Capacitats a l’Escola Inclusiva. Aquest volum se centra en el gènere; és a dir, a través de les dues pro­tagonistes s’exemplifiquen les característiques del gènere femení i les altes capacitats intel·lectuals, les quals tenen trets diferents dels perfils masculins amb ments brillants. La més rellevant és el camuflatge intel·lectual al qual se sotmeten les nenes, per tal de ser admeses i adaptar-se en el seu entorn social més proper.
 
Aquest llibre ens narra les aventures de dues germanes, Minerva i Ate­nea, que decideixen escriure un blog sobre sàvies de la història. La lectura de les seves aventures ens presenta a grans dones de la huma­nitat, començant per Lucy, la primera homínida de la nostra civilitza­ció que es coneix.
 
Com tots els altres llibres d’aquesta col·lecció, cada capítol va acom­panyat de propostes didàctiques per tal de treballar les destreses i con­tinguts del currículum en una aula inclusiva de primària i/o secundària.
 
La finalitat d’aquest material és proporcionar eines per a l’aula que incloguin referents femenins clars i no estereotipats de la història, amb l’objectiu de treballar la coeducació.

Contacte con nosotros

Nuestra línea directa está disponible 24/7

Teléfono:+33 (0)1.23.45.67.89

Póngase en contacto con nuestra línea directa

PayPal