Autores

CA 26- Memòria històrica del Campus Mundet Ampliar

CA 26- Memòria històrica del Campus Mundet

VVAA


ISBN: 978-84-96108-59-2 · 
2009 · 16x23 cm · 160pp

Más detalles

CA 26

100 artículos disponibles

16,40 €

De la curiositat per cons­truir una visió contínua de l’ocupació de l’espai del Cam­pus Mundet, i de les informa­cions fragmentades d’alguns moments històrics del pas­sat recent va sorgir la idea d’aquest llibre. Va ser el Cam­pus un camp de presoners l’any 1939? El president Companys va viure al Palau de les Heures durant els anys de guerra ci­vil? Com és que aquest recin­te es va convertir en orfenat al 1957? Com és que la Universi­tat de Barcelona ocupa una rè­plica del pavelló de la II Repú­blica? El fet d’incloure el pave­lló de la República, converteix el llibre en suma de la memòria històrica del Campus Mundet i de l’evocació de la funció de “plataforma d’informació i pro­paganda” de la Segona Repú­blica que va complir el pavelló a partir del juliol de 1937, en plena guerra civil.


ÍNDICE
Acrònims utilitzats en el treball

Introducció
Capítol 1. De la dictadura de Primo de Rivera al final de la Guerra (1928–1939)

 1. La nova Casa de Caritat d’Horta
 2. El Palau de les Heures
  • Els orígens del Palau
  • El palau en temps de guerra
  • La residència provisional del President de la Generalitat
  • El refugi antiaeri
  • La postguerra
 3. El pavelló de la República: París, 1937 Vall d'Hebron, 1992
  • El pavelló d'Espanya a l'Exposició Internacional de París de 1937
  • La construcció d'una rèplica del Pavelló de la República de 1937 a l'Àrea Olímpica de la Vall d'Hebron, el 1992.
  • El Pavelló de la República com a centre documental de referència sobre la Guerra Civil espanyola, el Franquisme i la Transició.

Capítol 2. La Postguerra (1939&endash;1940). El camp de concentració d'Horta

2.1.El camp de concentració d'Horta

  • L'arribada al camp de concentració
  • Llistats i tipologies de presoners
  • Els batallons de treballadors
  • La vida dins del camp

Capítol 3. Del tancament del camp de concentració a les Llars Mundet (1940&endash;1957)

  • L'alberg per a indigents, l'alberg per a tuberculosos i Hogar
  • La construcció de les Llars Mundet

Capítol 4. L’experiència dels expresoners del camp de concentració
Capítol 5. Cronologia (1893–2002)

Fonts arxivístiques, hemerogràfiques i bibliogràfiques