Autores

CA 35- Infants, Participació i Ciutat. El Consell d'Infants, un exercici de ciutadania Ampliar

CA 35- Infants, Participació i Ciutat. El Consell d'Infants, un exercici de ciutadania

Ana María Novella Cámara


ISBN: 978-84-15212-12-6
2013 · 16x23 cm · 138pp

Más detalles

CA 35

97 artículos disponibles

15,00 €

CONTINGUT

Els propers anys ens depararan grans reptes i avanços en la participació infantil fruit del desplegament de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l´adolescència (DOGC núm. 5641, de 02-06-2010). Aquest llibre, Infants, participació i ciutat, pretén aprofundir en elements teòrics que són el marc de referència per promoure la participació infantil, juntament amb elements pràctics de l’experiència d’un Consell que són fonamentals per saber com dinamitzar-lo i per garantir la gestió de la participació per part dels infants. Els educadors i les educadores que s’endinsin en ell trobaran referents teòrics i pràctics, estratègies metodològiques i orientacions pràctiques i conceptuals que podran utilitzar per millorar, adaptar i optimitzar les experiències de participació infantil que acompanyen i donen suport. La sistematització de la pràctica des de la seva teoria vol convidar a repensar altres pràctiques per garantir, per sobre de tot, que la participació dels infants és autèntica i significativa. En definitiva, vol desvetllar que en la participació infantil a les ciutats no hi ha trampa ni cartó, sinó infants competents en l’exercici de la seva ciutadania i responsables per fer una ciutat millor per a tots i totes.

Pròleg ...................................................................................................... 9

Presentació ............................................................................................. 13

1. Referents per al foment de la participació infantil................................ 17

Avançant en l’article 12 de la Convenció dels drets dels infants …….... 17

Avançant en la representació de la infància .......................................... 21

Avançant en les dimensions de la participació ...................................... 24

2. El Consell d’Infants: concepte i aspectes organitzatius...................... 31

Els orígens dels Consells d’Infants ......................................................... 31

La definició d’aquest òrgan de participació ............................................ 33

Algunes decisions prèvies a la formació d’un Consell ........................... 36

El funcionament del Consell: similituds procedimentals

a les assemblees .................................................................................... 40

Les formes de participació infantil que es poden impulsar

a la ciutat ................................................................................................. 44

3. L’experiència d’un Consell pas a pas .................................................. 49

La constitució del Consell d’Infants ......................................................... 49

El primer dia del Consell. Qui som? Què ens uneix? ................................ 54

Ens organitzem. Com treballarem? I quins temes treballarem?................. 58

Les sessions del Consell. Una proposta d’estructura i rituals ................. 61

L’encàrrec polític. D’una proposta de treball a un projecte

planificat (I) ............................................................................................... 65

L’encàrrec polític. Del projecte planificat a l’acció

transformadora (II) .................................................................................... 70

8 La reunió amb les famílies: una oportunitat més per

a repensar-nos .......................................................................................... 77

Com veiem els infants la nostra ciutat? La reunió amb l’alcalde

i els representants de l’equip de govern .................................................... 83

Les aportacions del Consell d’Infants més enllà de la seva ciutat …....….. 88

Ens retrobem. Què hem fet? Què ens queda per fer?................................ 94

4. Teixint l’experiència de participació en el Consell d’Infants.

Tot suma!...................................................................................................... 99

La ciutat escenari d’oportunitats per a la participació ................................ 99

La transformació de les oportunitat en pràctiques de participació…....…. 102

Les pràctiques internes.............................................................................. 103

Pràctiques per fomentar el sentit de grup................................................... 104

Pràctiques per pensar i organitzar el treball del Consell............................. 106

Pràctiques per donar continuïtat al Consell................................................. 108

Pràctiques per repensar-se i avaluar la participació.................................. 110

Les pràctiques externes............................................................................. 111

Pràctiques per representar els infants a la ciutat i fer sentir

la seva veu................................................................................................. 112

Pràctiques per fomentar millores i transformacions................................... 114

Pràctiques per difondre el Consell i el treball que desenvolupa................. 116

L’educador: elements per a l’acompanyament de la participació ….....….. 118

Les competències per a l’exercici de la participació democràtica …...….. 123

5. Referències bibliogràfiques ................................................................... 129