Autores

CE 77 - Avaluació persuasiva. Una aplicació del model ECCEO Ampliar

CE 77 - Avaluació persuasiva. Una aplicació del model ECCEO

Xavier Chavarria Navarro i Elvira Borrell Closa


ISBN: 978-84-15212-53-9
2017 · 16x23 cm · 170 pp

Más detalles

CE 77

100 artículos disponibles

19,00 €

Aquest llibre és la continuació natural d’Evaluación de centros para la mejora de la calidad (Chavarria i Borrell, 2013) que, alhora, es deriva de Calidad en educación (Chavarria i Borrell, 2002).
 
El text que es presenta és una aplicació –entre les moltes possibilitats que ofereix el model ECCEO– d’avaluació realitzada per avaluadors interns d’un centre educatiu amb el suport d’un facilitador o coach extern.
 
En primer lloc, s’ofereix una síntesi del model ECCEO amb els seus elements i característiques més rellevants. A continuació, es dedica un capítol a exposar els resultats de l’aplicació experimental del model en diversos centres. I, per acabar, s’estableixen amb detall els paràmetres per a l’aplicació de l’Avaluació persuasiva, que dóna títol al llibre, com a implantació del model ECCEO en el supòsit de suport extern.
 
El Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació, entitat federada de l’European Forum on Educational Administration, és l’organisme que garanteix –des de la neutralitat política i administrativa– la qualitat i la sostenibilitat del projecte.
 
Resumint, Avaluació persuasiva és una aplicació del model ECCEO, que neix amb la vocació d’aplicar-se en els centres docents.
 

 
ÍNDEX
 
Introducció
 
Capítol 1. Síntesi del model ECCEO
La definició del model
Els factors de qualitat
L’objecte d’avaluació
Els indicadors
 
Capítol 2. Resultats de l’aplicació experimental.
Abast
Context i resultats que cal considerar
Distribució temporal de les actuacions
Avaluador extern
Anàlisi de documents
Grups de discussió
Observació d’aules
Garanties ètiques, obligacions i compromisos
Document de compromisos previs
Assignació de valor i propostes
 
Capítol 3. Factors de qualitat
Factor de qualitat 1. Lideratge de la instrucció
Factor de qualitat 2. Projecte educatiu aplicat
Factor de qualitat 3. Competència professional actualitzada
Factor de qualitat  4. Treball satisfactori a l’aula
Factor de qualitat 5. Avaluació de l’aprenentatge per al creixement
Factor de qualitat 6. Convivència i cooperació
Factor de qualitat 7. Equitat
Factor de qualitat 8. Obertura a l’entorn
 
Capítol 4. Implantació del model ECCEO com a eina de suport extern
Provisió
Abast
Aplicació
Suport extern
Resultats
 
Annexos
 
Bibligrafia
 
 
 

Contacte con nosotros

Nuestra línea directa está disponible 24/7

Teléfono:+33 (0)1.23.45.67.89

Póngase en contacto con nuestra línea directa

PayPal