Autores

CM 13- El laboratori d’història. La pràctica en la comprensió del passat Ampliar

CM 13- El laboratori d’història. La pràctica en la comprensió del passat

Francesc Forn i Salvà


ISBN: 978-84-96108-78-3 · 
2010 · 16x24 cm · 122pp

Más detalles

CM 13

99 artículos disponibles

15,51 €

La proposta de creació del Laboratori d’Història planteja una metodologia alternativa, concreta i motivadora en l’ensenyament-aprenentatge de la història en els nostres Instituts d’Ensenyament Secundari. Pedagògicament, el Laboratori es basa en el treball amb Fonts Primàries, ja siguin escrites, gràfiques, materials o orals; el suport psicològic l’hem trobat en la Programació NeuroLingüística (PNL). El Laboratori aprofita l’Aula de Ciències Socials i la transforma en un espai nou repartit en quatre àmbits diferents: l’àmbit Visual, l’àmbit Virtual, l’àmbit Auditiu i l’àmbit Cinestèsic.

Amb el Laboratori d’Història trenquem amb el paradigma tradicional en l’ensenyament-aprenentatge de la història, farcit en excés de política, al mateix temps que ens centrem en els mecanismes de construcció del coneixement històric. D’altra banda, la nova proposta didàctica ens arrela de forma significativa al nostre medi, és a dir, a la nostra cultura i al nostre país.


ÍNDEX

 INTRODUCCIÓ

 CAPÍTOL 1- L’alumnat d’ensenyament secundari a començament del segle XXI

 CAPÍTOL 2 - L’ensenyament de la història als centres de secundària            

 CAPÍTOL 3 - Les Fonts Primàries a l’educació                    

  1. El treball amb fonts primàries                                             
  2. Diversos tipus de fonts primàries                                        
  3. Investigar per transformar la informació en coneixement      

 
CAPÍTOL 4 -  La Programació NeuroLingüística (PNL)                             

  1. La Programació NeuroLingüística                                     
  2. La PNLi l’ensenyament aprenentatge                                
  3. La PNLi l’ensenyament aprenentatge de la història     

       

 CAPÍTOL 5 - De l’Aula de Ciències Socials al Laboratori d’Història            

  1.  L’Aula de Ciències Socials                                                
  2.  El laboratori d’Història. Fonaments teòrics                         
  3.  Els diferents àmbits del Laboratori d’Història                                 
  4.  Les pràctiques         

                                                          

CAPÍTOL 6 -El treball al Laboratori d’història                                 

CAPÍTOL 7 - De l’aula al Laboratori                                    

CAPÍTOL 8 - 8. Reflexions finals                                                     

 Bibliografia                                                                

 Materials didàctics                                                     

 Arxius                                                            

 Pàgines web