Autores

CM 26 La veu i el nostre cos. Anatomia funcional de la veu Ampliar

CM 26 La veu i el nostre cos. Anatomia funcional de la veu

Begoña Torres Gallardo


ISBN: 978-84-15212-21-8

2014 · 26 x 24 ·127pp

Más detalles

CM 26

96 artículos disponibles

18,50 €

CONTINGUT

La veu és una de les accions complexes que pot realitzar el cos humà. Quan parlem de la veu sovint ens posem la mà al coll, però la nostra veu, tant cantada com parlada, es forma gràcies a l’acció coordinada i inseparable de quasi tot el nostre cos. L’aparell vocal està format per estructures de l’aparell respiratori, digestiu i per tot un conjunt de músculs de diferents regions. Gràcies al treball coordinat de tots aquests elements produïm la nostra veu. Per comprendre-la ens cal conèixer el nostre cos. 

En el aquest llibre, La veu i el nostre cos. Anatomia funcional de la veu, mitjançant l’ajut d’imatges senzilles i rigoroses, analitzem de quina forma el nostre cos es coordina per produir la veu. Estudiem l’aparell vocal i les diferents estructures que l’integren i analitzem la seva acció individual i de conjunt, centrant-nos en la veu i en com les diferents parts del nostre cos actuen per produir-la. Així mateix analitzem com petits canvis en l’acció d’alguns elements de l’aparell vocal determinen canvis audibles a la nostra veu.

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ

CAPÍTOL 1. GENERALITATS D’ANATOMIA HUMANA

1. La posició anatòmica

2. Eixos, plans i direccions

3. Ossos

4. Articulacions

5 Músculs

CAPÍTOL 2. CONCEPTES GENERALS SOBRE LA VEU

1. Veu, parla i llenguatge

2. Tipus de veus

3. Classificació de les veus

4. Les tres parts de l’aparell vocal

5. Tipus de respiració

CAPÍTOL 3. El VIBRADOR DE L’APARELL VOCAL. LA LARINGE

1. Cartílags de la laringe

2. Articulacions de la laringe

3. Músculs intrínsecs de la laringe

4. Innervació de la laringe

5. Constitució dels plecs vocals

6. Fonació

7. Múscul hioïdals. Els músculs extrínsecs de la laringe

CAPÍTOL 4. LA MANXA DE L’APARELL VOCAL.

LA CAIXA TORÀCICA

1. Caixa toràcica

2. Pulmons

CAPÍTOL 5. LA MANXA DE L’APARELL VOCAL.

ELS MÚSCULS DE LA RESPIRACIÓ

1. El diafragma. El múscul inspirador

2. Els músculs de l’abdomen. L’expiració controlada

3. Equilibri diafragma/musculatura de l’abdomen

    El suport de la veu

4. Músculs accessoris de la respiració

CAPÍTOL 6. ELS RESSONADORS DE L’APARELL VOCAL

1. La laringe

2. La boca

3. La cavitat nasal

4. Els sins paranasals

CAPÍTOL 7. ALGUNS CONSELLS PRÀCTICS

1. Higiene vocal

2. Postura

3. Exercicis de relaxació

4. Exercicis de respiració

5. Exercicis de vocalització

ANNEX

BIBIOGRAFIA