Autores

CM 20- El rol de les llengües dels alumnes a l'escola Ampliar

CM 20- El rol de les llengües dels alumnes a l'escola

M.Carme Junyent


ISBN: 978-84-96108-70-7
2012 · 16x24 cm · 218pp

Más detalles

CM 20

100 artículos disponibles

18,50 €

En els darrers anys, la diversitat lingüística al nostre país s’ha enriquit amb centenars de llengües vingudes d’arreu del món. Aquest canvi del nostre paisatge lingüístic planteja nous reptes, el primer dels quals és què s’ha de fer amb aquestes llengües i, molt especialment, què se n’ha de fer a l’escola. Més enllà de quines siguin les respostes, és evident que no podem ignorar ni menystenir aquesta aportació dels alumnes; les seves llengües són els seus vincles, i és prou sabut que s’integra millor qui té clars els seus vincles amb la comunitat d’origen. Aquest llibre vol ser una ajuda al reconeixement d’aquestes llengües en l’àmbit escolar i social. S’hi aporten dades sobre llengües i les seves literatures presents a casa nostra, s’hi proposen activitats relacionades amb altres assignatures més enllà de les de llengua, i s’aporten informacions que ens ajudaran a entendre una mica millor com són les llengües. Els apèndixs inclouen reculls de manlleus de llengües de tot el món, llistats de topònims i altres informacions rellevants presentades de manera sistemàtica per facilitar l’accés a la informació i ajudar en la creació de noves activitats a l’aula.


ÍNDEX

 Introducció

 •  Els conceptes de llengua i de diversitat lingüística
 • De com poden ser les llengües
 • Els vincles històrics de les llengües
 • Les llengües com a vincle
 • Les llengües com a representació
 • Petit diccionari de llengües del món
 • Apunts de literatura universal
 • Les llengües i les altres matèries


Altres activitats

 •  Apèndix 1 llengües citades
 • Apèndix 2 classificació genètica de les llengües parlades a Catalunya
 • Apèndix 3 paraules de les llengües del món (alfabètic)
 • Apèndix 4 paraules de les llengües del món (temàtic)
 • Apèndix 5 paraules de les llengües del món (lingüístic)
 • Apèndix 6 topònims i etnònims (per llengües)
 • Apèndix 7 topònims i etnònims (alfabètic)
 • Apèndix 8 paraules clau
 • Apèndix 9 solucions de les activitats