Autores

CM 65 - El seu primer mòbil. Bones pràctiques per a la família digital Ampliar

CM 65 - El seu primer mòbil. Bones pràctiques per a la família digital

Gerard Vilanova Godoy


ISBN: 978-84-120519-4-0
2019 · 16x24 cm · 110 pp

Más detalles

CM 65

93 artículos disponibles

15,00 €

CONTINGUT

Si ara mateix teniu a les mans aquest llibre, és que ja us ha arribat la preocupació per l’ús descontrolat de la tecnologia, especialment en el cas dels vostres fills. Llegint-lo, obtindreu arguments per preparar-vos per afrontar el canviant panorama tecnològic, posant sobre la taula els usos i costums que hem anat adquirint, menors i adults, amb el telèfon intel·ligent.
 
  Perquè res del que passa en la família és culpa del mòbil. És tan sols una màquina comandada per humans, de vegades, prou inexperts. En aquesta lectura trobareu un mètode perquè, a partir del vostre compor­tament individual, creeu una ètica digital compartida i acceptada per la vostra família i, potser, pel vostre entorn social immediat.
 
  La part final del llibre consciencia perquè prengueu ara ja les regnes de l’educació digital i mediàtica dels vostres fills, formulant vàries pro­postes d'organització que us han de guiar cap a la incorporació saluda­ble de les noves tecnologies en la vostra quotidianitat i la seva conci­liació amb la vida familiar.
 

 
 
ÍNDEX
 
Pròleg
 
Presentació
 
Capítol 1. L’era digital
1. Diferents etapes, diferents actituds
2. La seguretat a Internet
3. A quina edat adquirir-lo?
4. Nadons empantallats
5. Nadius digitals, immigrants digitals… i orfes digitals
6. La dimensió real i la virtual
7. Les pantalles també eduquen
8. La primera irresponsabilitat
9. Algunes seqüeles de la revolució digital
10. Una reacció radical
11. La posició de l’escola
12. L’educació mediàtica
13. Addiccions i mals usos
14. La muntanya russa
15. L’edat mínima a les xarxes socials
16. La garantia dels drets digitals
17. Els serveis de missatgeria instantània
18. Les xarxes socials dels menors
19. Consums audiovisuals
20. Patrons de gènere
21. Identitat i petjada digitals
22. Intimitat, extimitat i reputació
23. El dret a l’oblit
24. La propietat intelꞏlectual
 
Capítol 2. Bones pràctiques per a la família digital
1. A casa
2. El mòbil
3. Els serveis
4. La seguretat
5. Les actituds
 
Epíleg