Autores

CM 32 Glifing. Com detectar i vèncer les dificultats de lectura Ampliar

CM 32 Glifing. Com detectar i vèncer les dificultats de lectura

Avesedari Associació

Montserrat Garcia i Ortiz, Mercè Gonzàlez i Calderon i Blanca Garcia-Campomanes Badia


ISBN: 978-84-15212-68-3
2016 · 16x24 cm · 138pp

Más detalles

CM 32

94 artículos disponibles

16,40 €

En Mario tenia 6 anys, acabava de començar el primer curs de primària i ja preguntava: «Mama, què haig de fer per treballar». En Mario no volia anar a l’escola. No és que no li agradés aprendre, és que no podia fer-ho de la forma i al ritme que ho feien els seus companys. Així comença el camí de patiment i fracàs que allunya a molts nens del món escolar i que els porta a constituir el 30% de fracàs escolar que hi ha al nostre país.
 
Fracassen ells? No, fracassem els adults quan no sabem donar resposta a les seves necessitats d’aprendre de manera diferent.
 
Aquest llibre ens parla de les dificultats d’aprenentatge, i d’un mètode de lectura per aprendre a llegir d’una altra manera, mitjançant el joc, tot i que treballant. El mètode reforça aspectes cognitius que sustentaran
les habilitats de lectura. Des de casa, amb un ordinador i convertint la lectura en un joc, el nen entrena amb el mètode Glifing entre 15 i 20 minuts al dia, 4 dies a la setmana. Les sessions es pauten de manera graduada, al ritme d’aprenentatge i evolució de l’usuari. Glifing avalua automàticament els avenços del nen i s’adapta a les seves noves necessitats. El nen millora en actitud i autoestima; pren conciència de fer menys errades i veu com augmenta la seva velocitat lectora.
 
Aquest llibre és fruit del treball de moltes persones del món de la ciència, de les escoles i de les famílies, però, sobretot, és fruit del treball d’una mare que volia ajudar al seu fill i a tots els nens que, com a ell, els costa aprendre a llegir.
 


ÍNDEX

PREFACI
PRÒLEG
PRÒLEG
EL COR LECTOR
 
PRIMERA PART: INTRODUCCIÓ
1. Les dificultats en la lectura
2. Les dificultats de lectura o dislèxia
3. Conseqüències acadèmiques i socials de les dificultats lectores
4. Conseqüències emocionals de les dificultats de lectura
5. Abans i després del mètode Glifing
 
SEGONA PART: BASES CIENTÍFIQUES DEL MÈTODE
GLIFING: PER QUÈ ENTRENEM EL QUE ENTRENEM?
1. El cervell lector
1.1. Què fa el cervell lector?
1.2. Algunes dades sobre el cervell i la plasticitat cerebral
1.3. Processos que intervenen en la lectura
2. La decodificació
2.1. La síl·laba
2.2. Les pseudoparaules
2.3. La consciència fonològica
2.4. La segmentació sil·làbica
2.5. La lectura de paraules
3. Les funcions executives: la “metàfora frontal”
3.1. La inhibició
3.2. Els processos autoreguladors
3.3. La monitorització
3.4. La planificació
3.5. La flexibilitat cognitiva
3.6. La memòria de treball
3.7. Funcions executives i rendiment acadèmic
4. Rendiment lector i ortografia
5. Morfologia i sintaxi
5.1. Morfologia
5.2. Sintaxi
6. Comprensió
7. Altres qüestions finals
7.1. La importància de la tipografia
7.2. Llibres especialitzats per a persones amb alguna dificultat
de lectura: la Lectura Fàcil
7.3. Llibres infantils especialitzats per entendre la dislèxia
 
TERCERA PART: GUIA BREU DE L’ENTRENAMENT
AMB EL MÈTODE GLIFING
1. Els aspectes bàsics de la relació entrenador-entrenat
1.1. Les sessions de treball
1.2. La pauta de treball
1.3. La figura de l’entrenador
2. Detalls de l’avaluació
2.1. Un resultat global
2.2. Una edat lectora global
2.3. Un resultat per activitat
3. Què ens hem d’assegurar que sap el nen?
4. L’entrenament
5. La gestió de l’error
6. Un bon entrenador anima i motiva
7. La gestió del temps
8. La gestió del ratolí
9. Recordem que...
 
 
 
 
QUARTA PART: EL MANUAL DE L’ENTRENADOR
Introducció
1. Marc teòric de la tasca de l’entrenador
1.1. L'anàlisi de les emocions
1.2. El constructivisme pedagògic
1.3. La psicologia positiva
1.4. Les eines del coaching
2. Els objectius de l’entrenament
3. Elements del procés d’entrenament
4. El primer pas: l’entorn i jo
5. El segon pas: entrenant fortaleses
5.1. Què són les fortaleses?
5.2. Treballar les fortaleses
6. El tercer pas: a qui puc ajudar jo?
7. El quart pas: l’entrenador
7.1. L’actitud de l’entrenador
7.2. Qualitats del bon entrenador
7.3. El missatge i el llenguatge de l’entrenador
7.4. Canvi de l’estat emocional
7.5. Les creences
7.6. Els valors
7.7. L’objectiu
7.8. Les emocions
8. Hem de recordar que
 
REFERENCIES BIBLIOGRAFIQUES

Contacte con nosotros

Nuestra línea directa está disponible 24/7

Teléfono:+33 (0)1.23.45.67.89

Póngase en contacto con nuestra línea directa

PayPal