Autores

CE 89 - Educació emprenedora. Iniciatives i orientacions Ampliar

CE 89 - Educació emprenedora. Iniciatives i orientacions

Mariona Masgrau Juanola (Coord.)


ISBN: 978-84-120519-3-3
2019 · 16x23 cm · 128 pp

Más detalles

CE 89

100 artículos disponibles

17,00 €

El terme educació emprenedora està arrelant fortament en el nostre sistema educatiu des de les més altes instàncies i des de la base: per una banda, és una línia preferent per la Comissió Euro­pea, tal com s’explicita en molts dels seus documents; per l’altra, ha esdevingut una assignatura optativa en l’educació secundària a Catalunya i a Espanya. Així doncs, l’educació emprenedora va esta­blint-se com una opció de renovació del sistema educatiu que cal tenir en compte.

Aquest llibre explica una sèrie d’iniciatives emprenedores por­tades a terme en set països diferents: totes elles tenen llargades molt diferents, van dirigides a etapes educatives diverses, des de l’educació infantil fins a l’educació secundària. A partir d’aquestes experiències pràctiques, els autors donen una sèrie d’orientacions i recursos per ajudar a començar a dissenyar i a implantar iniciatives emprenedores en tot tipus de contextos educatius.


Índex

Introducció
 
1. L’educació emprenedora: fonaments, dilemes
i perspectives de futur
 
2. Orígens, concepte i construcció del projecte Teacher 2020
 
3. Reconeixements i agraïments
 
 
Capítol 1
Definint l’educació emprenedora
 
 
Capítol 2
Iniciatives d’educació emprenedora
 
1. Universitat de Girona
Projectes creatius a partir dels llenguatges musical i visual
2. ITE Scarpellini
 
La responsabilitat social dels emprenedors: un contracte
de comàrqueting
 
3. University of Glasgow
Exemples d’habilitats emprenedores integrades
en la pràctica escocesa
 
4. Global School Support (ONG)
El repte de la innovació
 
5. Escola La Draga
L’aula que volem
 
6 Universitatea din Pitesti
Infants lectors i creadors d’històries
 
7. Střední průmyslová škola Otrokovice
La nit dels alquimistes
 
8. Acta Center - Centrul European pentru Integrare
Socioprofesională
Aprendre fent. La simulació de l’empresa
IS GREENTEX SRL
 
9. Centro Studi Città di Foligno
B-Kids Business Kids
 
 
Capítol 3
Orientacions per promoure l’educació emprenedora
 
1. Les habilitats de l’educació emprenedora i
la seva avaluació
 
2. Marc global per al disseny, implementació i revisió
d’iniciatives educatives emprenedores
 
3. Arrels i branques de l’educació emprenedora
 
4. La comunicació en l’educació emprenedora
 

Capítol 4
Revisió del projecte, conclusions i propostes de futur
 
 
Bibliografia
 
 
Apèndixs
 
1. Institucions colꞏlaboradores en el projecte Teacher 2020
 
2. Iniciatives educatives i emprenedores del projecte
Teacher 2020

Contacte con nosotros

Nuestra línea directa está disponible 24/7

Teléfono:+33 (0)1.23.45.67.89

Póngase en contacto con nuestra línea directa

PayPal