Autores

CE 87 - Les paradoxes de la innovació educativa Ampliar

CE 87 - Les paradoxes de la innovació educativa

Miquel Martínez Martín i Anna Jolonch i Anglada. Coordinadors.


ISBN: 978-84-949857-7-5
2019 · 16x23 cm · 282 pp

Más detalles

CE 87

97 artículos disponibles

24,00 €

L’escola es transforma perquè la societat es transforma. Si l’escola can­via és perquè canvien els alumnes i la seva manera d’aprendre. Tot esdevé d’una manera tan accelerada que massa sovint l’educació va al darrere.
 
Ja fa un cert temps que vivim no pas en una època de canvis, sinó en un canvi d’època. En el món de l’educació, canviar l’escola per respondre als nous reptes esdevé un imperatiu. Els darrers anys la innovació educa­tiva ha emergit amb força en els discursos i l’imaginari col·lectiu. Tanma­teix, hi ha un seguit de contradiccions i interessos entorn de la innovació i l’escola que no sempre són explícits i que han de ser revelats. Per fer-ho possible, el primer pas és defugir la simplificació.
 
Les paradoxes de la innovació educativa fa una contribució necessària a la innovació, des del coneixement i l’anàlisi rigorós, amb una visió inter­nacional i amb la intenció d’enriquir tant el seu debat i la seva compren­sió com la seva relació amb la millora de la pràctica educativa.
 
Aquest llibre interessarà per força els docents que innoven a les au­les, els responsables de les polítiques educatives i els investigadors i ex­perts compromesos en l’acció educativa. I sobretot aquells que, sense voler defugir la complexitat, es fan preguntes sobre el com i el què de l’educació i l’escola avui, amb l’objectiu de fer extensiu a tothom el dret a l’educació i afavorir les oportunitats d’aprenentatge de tots i cadas­cun dels alumnes.
 
 

 
 
ÍNDEX:
 
Presentació
 
Capítol 1
Què hem d’innovar i què hem de conservar en educació?
Miquel Martínez (Universitat de Barcelona)
 
Capítol 2
Quin futur per a la innovació a les escoles? Els desafiaments de la
pedagogia i la professió docent en l’actualitat
Philippe Meirieu (Université Lumière. Lyon 2)
 
Capítol 3
Liderar la millora i la innovació a les escoles i als sistemes educatius:
evidències i implicacions per a les polítiques i les pràctiques
Toby Greany (University of Nottingham)
 
Capítol 4
Innovació i avaluació com a instruments de transformació dels
sistemes educatius
Joan Mateo (Universitat de Barcelona)
 
Capítol 5
El futur de l’educació: innovació disruptiva en la política pública
Inés Aguerrondo (Universidad Católica de Argentina)
 
Capítol 6
La innovació educativa en una època de postveritats accelerades
Karine Rivas, Àlex Egea i Enric Prats (Universitat de Barcelona)
 
Capítol 7
Innovació i qualitat en educació
José Manuel Escudero (Universidad de Murcia)
 
Capítol 8
La innovació en els entorns i materials d’aprenentatge
Begoña Gros (Universitat de Barcelona)
 
Capítol 9
Escoles, territori, treball en xarxa i innovació en educació
Antoni Tort (Universitat de Vic-Central de Catalunya)
 
Capítol 10
Les comunitats professionals d’aprenentatge: lideratge i
innovació educativa
Anna Jolonch (Universitat de Barcelona)
 
Capítol 11
Formació del professorat per a la innovació
Denisse Vaillant (Universidad ORT de Uruguay)
 
Capítol 12
Millorar l’ensenyament fent-lo visible amb vídeos
Anna Pons (OCDE, Educació)

 

Contacte con nosotros

Nuestra línea directa está disponible 24/7

Teléfono:+33 (0)1.23.45.67.89

Póngase en contacto con nuestra línea directa

PayPal