Autores

Newsletter

HM 15 - Síndrome de Gilles de la Tourette i educació escolar. Dificultats i adaptacions Ampliar

HM 15 - Síndrome de Gilles de la Tourette i educació escolar. Dificultats i adaptacions

Ramon Pujades i Beneit


ISBN: 978-84-949098-2-5
2018 · 15x20 cm · 190 pp

Más detalles

HM 15

98 artículos disponibles

18,00 €

Aquest llibre vol ser una aportació a un necessari camí de millora per tal d’informar al personal educador sobre les característiques d’un dels trastorns neurològics menys conegut entre nosaltres, que és la Síndrome de Gilles de la Tourette.
 
S’aporta informació sobre les possibles estratègies o adaptacions, que són necessàries per tal de gestionar de la millor manera possible el procés educatiu dels nois i noies amb aquesta condició, evitar errors que repercuteixin negativament en la seva formació, facilitar-los un progrés adequat, i obrir-los camí cap a la formació no obligatòria que triïn, i possibilitar-los un raonable èxit professional i personal.
 
 
ÍNDEX:
Agraïments
Uns testimonis
Prefaci
Introducció
Algunes dades del treball de camp
 
PRIMERA PART
LA SÍNDROME DE GILLES DE LA TOURETTE
 
1. Què és la Síndrome de Gilles de la Tourette?
2. Trastorns associats
3. Aparició dels símptomes
4. Característiques dels símptomes
5. Causes
6. Els símptomes més freqüents
7. Evolució dels símptomes. Agudització i millora
8. Conseqüències
9. Símptomes associats al consum de medicaments
10. Tractament
 
SEGONA PART
IMPLICACIONS EDUCATIVES ESCOLARS
 
Capítol 1
Impacte de la ST en el funcionament social
1. Incomprensió
2. Aïllament
3. Assetjament
4. Fins on es pot arribar
5. Qualitat de vida
6. La disciplina. Premis i càstigs
 
Capítol 2
Impacte de la ST en el funcionament acadèmic
1. L’alumnat
2. El professorat
 
Capítol 3
Els “punts forts” de l’alumnat amb la ST
 
Capítol 4
Estratègies, adaptacions
1. Aspectes generals
2. Errors a evitar
3. Estratègies abans d’incorporar-se a l’escola
 
Capítol 5
Estratègies de relació escola-família
 
Capítol 6
Estratègies del personal educador
1. Estratègies del professorat
2. El psicòleg escolar, el pedagog, el terapeuta, el mestre d’educació especial
3. El personal no-docent
4. Destinació a un grup especial
5. Destinació a una escola d’educació especial
6. Canvi d’escola
 
Capítol 7
Estratègies de l’alumnat
1. Grau de consciència
2. Saber explicar-se
3. Estratègies de l’afectat o afectada
4. La supressió dels tics
5 Sortides de l’aula
 
Capítol 8
Estratègies socialitzadores
1. Aspectes generals
2. Estratègies per evitar l’assetjament
3. Estratègies de l’afectat al pati
4. Estratègies de l’afectat al menjador
5. Estratègies de l’afectat en els temps desestructurats
6. Els atacs de ràbia
 
Capítol 9
Estratègies per als problemes acadèmics
1. Adaptacions aconsellades per a l’aprenentatge
2. La programació de les hores de classe
3. Els canvis
4. El lloc a ocupar a l’aula
5. Adaptacions per als problemes d’organització
6. Adaptacions per als problemes d’atenció
7. Adaptacions per a la llengua escrita
8. Adaptacions per als exercicis i deures
9. Adaptacions per als exàmens
10. Adaptacions per a les preguntes fetes en públic a tota la classe
11. Un exemple imaginatiu
 
Capítol 10
Èxits i fracassos
1. Estratègies que han funcionat
2. Fracassos
3. Mancances
 
Capítol 11
Conclusions
 
Capítol 12
Propostes de transformació
1. L’actitud del professorat
2. La formació del professorat
3. Els recursos humans especialitzats
4. El treball en equip
5. La participació de les famílies
6. El paper de l’alu6mnat afectat
 
APÈNDIX 157
1. Un testimoni rellevant
2. Proposta de guió per a una hora de tutoria per informar els companys sobre la ST
3. Proposta de protocols a segui
4. Redacció de documents
 
BIBLIOGRAFIA