Autores

CM 56 - Llegim i escrivim en parella. Tutoria entre iguals, amb implicació familiar, per a la competència comunicativa Ampliar

CM 56 - Llegim i escrivim en parella. Tutoria entre iguals, amb implicació familiar, per a la competència comunicativa

David Duran Gisbert (Coord.), Marta Flores Coll, Maite Oller Sànchez, Mariona Corcelles, Ester Miquel, Sílvia Blanch


ISBN: 978-84-947780-3-2
2018 · 21x29,7 cm · 182 pp

Más detalles

CM 56

75 artículos disponibles

18,50 €

 Llegim i escrivim en parella és un programa educatiu basat en la tutoria entre iguals, amb implicació familiar, per a la millora de la competència lingüística. El programa organitza els alumnes en parelles: un actua com a tutor –i aprèn ensenyant el seu company- i l'altre actua com a tutorat –i aprèn gràcies a l'ajuda personalitzada que li ofereix el company tutor. A més s'ofereixen recursos a les famílies perquè actuïn de tutors de lectura dels seus fills o filles, des de la llar, enriquint així la implicació familiar en l'aprenentatge escolar. El programa va dirigit a desenvolupar la competència lingüística i comunicativa, especialment la comprensió de textos, element bàsic per a l'èxit escolar. El llibre que teniu a les mans és una actualització profunda de les dues edicions prèvies i descriu detalladament el programa, que ha estat implementat i avaluat en nombroses escoles, oferint recursos i materials didàctics, tant per a l'alumnat com per a les famílies, amb la finalitat que, amb els ajustos oportuns, pugui ser portat a la pràctica educativa. S’ofereixen exemples de materials per als tres cicles de l’Educació Primària i per al primer cicle de la Secundària Obligatòria.

 

ÍNDEX
 
UNA PARELLA DE PRÒLEGS
 
PRESENTACIÓ
 
CAPÍTOL 1.FONAMENTACIÓ CONCEPTUAL
1. Tutoria entre iguals, un mètode d’aprenentatge cooperatiu
2. Implicació familiar en tasques escolars
3. Competència comunicativa
4. Treball en xarxa de professorat
 
CAPÍTOL 2. OBJECTIUS I CONTINGUTS DE LLEGIM I ESCRIVIM EN PARELLA
1. Contribució de Llegim i escrivim en parella a les competències bàsiques
2. Educació primària
3. Educació secundària obligatòria
 
CAPÍTOL 3.DESCRIPCIÓ DE LLEGIM I ESCRIVIM EN PARELLA
1. Creació de les parelles
2. Formació prèvia de l’alumnat i de les famílies
3. Activitats per sessió de tutoria
4. Elaboració dels Fulls d’activitats
5. Autoavaluació de la parella
6. Activitats complementàries
 
CAPÍTOL 4.CRITERIS I ACTIVITATS PER A L’AVALUACIÓ
 
CAPÍTOL 5.TEMPORALITZACIÓ
 
CAPÍTOL 6. ORIENTACIONS PER A LA INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA
1. Orientacions generals
2. Resolent problemes durant la posada en pràctica
 
CAPÍTOL 7. RECURSOS DIDÀCTICS
1. Un DVD il·lustratiu
2. Expectatives i representacions mútues ajustades
3. Altres tècniques de lectura en parella
4. Consideracions finals sobre les tècniques
 
CAPÍTOL 8. RESULTATS DE LES PRÀCTIQUES DE LLEGIM I ESCRIVIM EN PARELLA
1. Millora de la comprensió lectora
2. Millora de l’autoconcepte lector
3. Millora de l’expressió escrita
4. Implicació de les famílies com a tutors de lectura
5. Valoració del professorat implicat
 
CAPÍTOL 9. EL MODEL DE FORMACIÓ XARXA D’APRENENTATGE ENTRE IGUALS
1. El funcionament de la XAI
2. L’efectivitat del model de formació XAI
3. Indicadors de sostenibilitat
 
CAPÍTOL 10. MATERIAL DIRIGIT A L’ALUMNAT
1. Presentació del programa Llegim i escrivim en parella
2. Proves d’avaluació inicial (una mostra per cicle)
3. El rol del tutor i del tutorat
4. Negociació dels rols en parella
5. Orientacions per a l’alumnat tutor
6. Criteris d’elaboració dels Fulls d’activitats per al programa Llegim i escrivim en parella
7. Fulls d’activitats (mostra de tres fulls per cicle)
8. Registre d’observacions del professorat de Llegim i escrivim en parella
9. Pauta d’autoavaluació de la parella
10. Pauta de reflexió quan s’ha treballat individualment
11. Proves d’avaluació final (una mostra per cicle)
12. Qüestionari de valoració final per a l’alumnat de cicle inicial d’educació primària
13. Qüestionari de valoració final per a l’alumnat de cicle mitjà d’educació primària
14. Qüestionari de valoració final per a l’alumnat de cicle superior d’educació primària
15. Qüestionari de valoració final per a l’alumnat de primer cicle d’ESO
 
CAPÍTOL 11. MATERIAL DIRIGIT A LES FAMÍLIES
1. Presentació del programa Llegim i escrivim en parella
2. Orientacions per al tutor familiar
3. Fulls d’activitats (mostra de tres fulls per cicle)
4. Respostes dels Fulls d’activitats
5. Diari de sessions de Llegim i escrivim en parella a casa
6. Qüestionari de valoració final de Llegim i escrivim en parella
7. Altres tècniques de lectura en parella per a les famílies
 
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
 
SOBRE ELS AUTORS

Contacte con nosotros

Nuestra línea directa está disponible 24/7

Teléfono:+33 (0)1.23.45.67.89

Póngase en contacto con nuestra línea directa

PayPal