Autores

CA 38 Què hem de fer amb les llengües dels alumnes a l'escola? Ampliar

CA 38 Què hem de fer amb les llengües dels alumnes a l'escola?

Pere Comellas, M. Carme Junyent, Montserrat Cortès-Colomé, Mònica Barrieras, Eva Monrós, Mònica Fidalgo


ISBN: 978-84-96108-17-2

2014 · 30 x 21 · 109 pp

Más detalles

CA 38

99 artículos disponibles

15,00 €

CONTINGUT 

Durant la primera dècada del segle XXI, el nombre de llengües parlades a Catalunya ha augmentat espectacularment i la diversitat lingüística ha passat a formar part del nostre entorn quotidià. Què hem de fer amb aquestes llengües? Hem volgut buscar respostes a aquesta pregunta fent-la a persones que hi conviuen diàriament en el món de

l’ensenyament. Hem passat per tots els pobles amb escola de la comarca de l’Anoia i hem entrevistat directors de centre, professors de primària i secundària, membres de les associacions de pares i regidors de cultura i ensenyament. En aquest llibre trobareu les respostes que ens han donat. 

ÍNDEX 

1. Introducció: un estudi de representacions sobre llengües i migracions a les escoles de l’Anoia 

2. La percepció de la immigració 

2.1. Dades per comparar amb la percepció

2.2. La percepció de la immigració en els municipis

2.3. La percepció de la immigració a les escoles

2.4. Conclusions 

3. Les llengües de la immigració: visibilitat 

3.1. Introducció

3.2. Quantes llengües es parlen aproximadament al vostre institut? / escola? / municipi?

3.3. Les llengües citades

3.4. Conclusions

4. Quin paper per a les llengües de la immigració a l’escola? 

4.1. La llengua cal deixar-la a casa?

4.2. Una presència simbòlica però sense entrar en el currículum

4.3. Cap. Però cal ajudar les associacions d’immigrants perquè puguin ensenyar-les

fora de l’horari escolar

4.4. S’han de poder oferir com a assignatura als que les tenen com a llengües familiars

4.5 Han de formar part del currículum en horari escolar com a optatives

4.6. Han de formar part del contingut de totes les matèries

4.7. Conclusions 

5. Idees sobre les llengües a l’ensenyament 

5.1. Les llengües de la immigració i el rendiment escolar

5.2. Tots els professors són professors de llengua?

5.3. La variació i les llengües a l’escola: són lícites, les diverses varietats territorials?

5.4. Les llengües familiars: un problema per a l’aprenentatge de català i de castellà?

5.5. Els recursos expressius i l’aprenentatge: indicis d’un prejudici lingüístic

5.6. Llengües que faciliten i que dificulten l’aprenentatge

5.7. Conclusions 

6. Els estudiants: visibilitat i valoració de les llengües dels companys de classe a batxillerat 

6.1. La base de l’estudi

6.2. La visibilitat de les llengües entre els estudiants de batxillerat

6.3. La visibilitat de les llengües i l’especialitat del batxillerat

6.4. Llengües que voldria aprendre (sempre que no costés cap esforç)

6.5. Llengües que no voldria aprendre: les llengües estigmatitzades

6.6. Les llengües útils

6.7. Conclusions 

7. Una breu reflexió final 

Referències bibliogràfiques

Agraïments

Contacte con nosotros

Nuestra línea directa está disponible 24/7

Teléfono:+33 (0)1.23.45.67.89

Póngase en contacto con nuestra línea directa

PayPal