Autores

CA 14- Integració sociocultural y comunitat educativa.  Tercer Simposi sobre Llengua, Educació i Immigració Ampliar

CA 14- Integració sociocultural y comunitat educativa. Tercer Simposi sobre Llengua, Educació i Immigració

Ignasi Vila, Sílvia Aznar (Coords.)


ISBN: 84-85840-95-X
2002 · 16x23 cm · 112pp

Más detalles

CA 14

100 artículos disponibles

13,10 €

Aquest llibre recull una sèrie de reflexions i propostes entorn del paper que la comunitat educativa té i hauria de tenir en els complexos processos d'integració sociocultural dels alumnes fills de famílies immigrades.
Moltes són les qüestions que es plantegen en relació a aquest tema. Algunes de les que aquí s'analitzen es refereixen a la relació dels centres educatius amb les famílies i les comunitats a les quals pertanyen, la mediació intercultural i l'actuació dels mediadors, el paper que tenen les activitats extraexcolars i de lleure en aquests processos, el desenvolupament de plans d'actuació municipals i intermunicipals, l'educació contra tota mena d'exclusió, etc. 
La intenció, des d'aquestes pàgines, és contribuir a la construcció d'un marc teòric útil per a tots aquells professionals que, des d'àmbits diversos, treballen i lluiten dia a dia per a una major cohesió socials dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.


ÍNDICE 

Ponències:

  1. L'escola com a eina d'educació comunitària. Nou propostes des de l'educació intercultural.
  2. Mediació i educació intercultural a Itàlia.
  3. Equívocs i dificultats en la relació entre escolar i pares.
  4. Família, escola i comunitat.
  5. Usos professionals de la noció de cultura.

 

Experiències:

  1. Informació bàsica sobre el servei de mediació social intercultural (SEMSI).
  2. El paper del lleure i de les activitats extraescolars en la integració sociocultural.
  3. Experiències locals i comarcals d'acollida i d'integració sociocultural.