Autores

CA 09- Immersió lingüística, rendiment acadèmic i classe social Ampliar

CA 09- Immersió lingüística, rendiment acadèmic i classe social

Josep M. Serra


ISBN: 84-85840-54-2
1997 · 16x23 cm · 156pp

Más detalles

CA 09

100 artículos disponibles

13,10 €

En aquest llibre  es fa una revisió dels principals treballs de recerca sobre aquests programes realitzats a Catalunya, i es presenten els resultats d’una investigació en la qual s’avalua l’aplicació d’aquest model d’educació bilingüe en nens i nenes no-catalanoparlants pertanyents a famílies d’estracte sociocultural baix.


ÍNDICE