Autores

CFP 30 - Entramat. Mètodes d'aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu Ampliar

CFP 30 - Entramat. Mètodes d'aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu

David Duran Gisbert i Carles Monereo Font


ISBN: 978-84-17994-70-9
2021 · 16x23 cm · 180 pp

Más detalles

CFP 30

99 artículos disponibles

17,35 €

La cooperació és una competència clau per al segle xxi. L’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu constitueix una me­todologia essencial per a l’educació inclusiva, donat que per­met aprendre a partir de les diferències. Per iniciar-nos en els seus principis i mètodes, els autors han optat per una forma innovadora i atractiva: a partir de narracions breus, que trans­corren entre personatges d’un centre de secundària, ens pre­senten en acció diferents mètodes d’aprenentatge cooperatiu (entre alumnes) i aprenentatge col·laboratiu (entre docents). Cada narració va acompanyada d’una rigorosa fitxa, on es co­menta el mètode en qüestió i es plantegen elements de re­flexió per a la seva utilització.

 

 
ÍNDEX
 
PRESENTACIÓ
 
INTRODUCCIÓ
LA COOPERACIÓ COM A NECESSITAT
 
CAPÍTOL I
DES DE KOSOVO, AMB AMOR. Tutoria entre iguals
 
CAPÍTOL II
OUI, C’EST MOI. Ensenyament recíproc
 
CAPÍTOL III
NO VAIG TROBAR MARGARIDES. Grup de Suport entre iguals
 
CAPÍTOL IV
EXPERT, TU? DE QUÉ? Puzle
 
CAPÍTOL V
AL MEU AMIC (O AMIGA). Joc de rol
 
CAPÍTOL VI
SÍNTESI DE SÍNTESI. Grup d’investigació
 
CAPÍTOL VII
UN D’ANADA, L’ALTRE DE TORNADA
Colꞏlaboració interprofessional
 
CAPÍTOL VIII
VIDEOCONFERÈNCIA NATURAL. Grup natural
 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICS I DIGITALS