Autores

CE 86 - La màgia dels indicadors en educació Ampliar

CE 86 - La màgia dels indicadors en educació

Xavier Chavarría i Elvira Borrell


ISBN: 978-84-949098-9-4
2019 · 16x23 cm · 220 pp

Más detalles

CE 86

51 artículos disponibles

21,50 €

La qüestió dels indicadors en educació és un tema de gran actualitat. En efecte, l’avaluació i, per tant, els indicadors estan presents en els me­canismes de presa de decisió de les persones que intervenen en la ges­tió educativa (directors, titulars de centres docents, inspectors, decisors polítics, etc.); així mateix, es troben en el punt de mira dels estudiosos (assessors, investigadors, etc.).
 
És freqüent que els mitjans de comunicació s’interessin pels resultats educatius; que en els debats públics s’utilitzin dades comparatives per il·lustrar la situació de l’educació; que es relacionin aquestes dades amb l’ocupació en els nivells acadèmics; que es comptabilitzi econòmicament la devolució social segons els nivells d’estudis/ocupació assolits, etc.
 
El llibre La màgia dels indicadors en educació està concebut per a di­ferents nivells de lectura, segons el destinatari. Hi ha un primer nivell, general o de divulgació, que fa referència als conceptes clau dels indi­cadors. Un segon nivell que inclou l’estudi de l’aplicació dels indicadors. Finalment, se sobreposa un tercer nivell, més tècnic, per aquells que en vulguin extreure tot el seu potencial.
 
El llibre està ple d’exemples relatius als diferents nivells de gestió edu­cativa. També hi trobareu exemples d’altres realitats, fins i tot allunyades de l’educació, per tal que serveixin de contrapunt clarificador.
 
 

 
ÍNDEX
 
Pròleg
 
Introducció
 
Capítol 1. Què són els indicadors?
1. Aproximació als indicadors i als seus components
2. Tipus d’indicadors
3. Fórmules o regles de composició
4. Sistema d’indicadors
5. Els indicadors de centre segons l’escala de la
planificació estratègica
 
Capítol 2. Indicadors freqüents
1. Alguns exemples de l’avaluació internacional
2. Alguns exemples d’indicadors de sistemes educatius
3. Alguns exemples d’indicadors de centres docents
4. Alguns exemples d’indicadors de programes o projectes
 
Capítol 3. Estudi d’indicadors
1. Indicador com a mesura o com a valor?
2. Variacions d’un indicador
3. Explotació secundària d’indicadors
4. Relacions entre indicadors
5. Oscil·lació d’indicadors
6. Indicadors per a l’avaluació
7. Corol·lari
 
Capítol 4. Elaboració, adopció, adaptació i construcció
d’indicadors
1. Operativitzar allò que es vol mesurar
2. Diferents denominacions per als tres nivells de
desagregació de cara a la mesura i avaluació
3. Dificultats per a operativitzar alguns objectes
4. Construcció d’indicadors
5. Adopció i adaptació d’indicadors
6. Indicadors estructurals: una formulació emergent
 
Capítol 5. Elaboració de rúbriques
1. Les rúbriques a partir dels components (descriptors) dels
indicadors qualitatius
2. L’oscil·lació dels components (descriptors) i l’oscil·lació
dels indicadors
3. Les regles de composició dels components (descriptors) i
diferents solucions
 
Referències bibliogràfiques

 

Contacte con nosotros

Nuestra línea directa está disponible 24/7

Teléfono:+33 (0)1.23.45.67.89

Póngase en contacto con nuestra línea directa

PayPal