Autores

CE 68- Noves mirades a l'Educació Infantil Ampliar

CE 68- Noves mirades a l'Educació Infantil


Dolors Cabrera (Coord.), Cristina Brullet Tenas, José Leal Rubio, Imma Bargalló, Isabel Solé

ISBN: 978-84-15212-25-6
2014 · 14x21 cm ·138pp

Más detalles

CE 68

99 artículos disponibles

15,30 €

Avui, els criteris professionals que acompanyen l’Educació Infantil no poden ser només tècnics. Els processos de criança necessiten espais i temps, per compartir i aprendre, espais comunitaris, de cooperació on l’acompanyament de professionals i altres famílies reforci el sentiment de pertinença a la pròpia comunitat i ajudi a percebre en positiu les competències que pares i mares tenen com a primers educadors dels seus ­ lls i ­ lles.

Aquests processos, per la seva complexitat demanen ser analitzats des d’una perspectiva social, psicològica i educativa, de forma absolutament integrada, reforçant aquells elements bàsics per a la intervenció educativa que han d’afavorir el desenvolupament dels infants, tenint en compte que un servei educatiu en aquestes edats es con­ gura en un món d’afectes on s’acompanya el creixement, no només dels infants sinó també dels adults que hi participen.

Per això té sentit plantejar quin tipus de servei, quin concepte d’infant i quins professionals han d’acompanyar aquests processos en un context de desenvolupament.

D’aquí la importància de prioritzar la inversió pública creant xarxes de recursos i serveis públics educatius de qualitat per tal de promoure una veritable cultura de la petita infància en un context comunitari i de proximitat.