Autores

CM 29 Llegim! Propostes pràctiques per apropar la lectura a tothom Ampliar

CM 29 Llegim! Propostes pràctiques per apropar la lectura a tothom

M. Àngels Sellés Pons i Mercè Sendrós Farré


ISBN: 978-84-15212-31-7 · 
2015 · 16x24 cm · 114pp

Más detalles

CM 29

96 artículos disponibles

15,30 €

El llibre que teniu a les mans sorgeix de les reflexions de dues professionals de l’àmbit educatiu en comprovar que no tothom –joves, adults i gent gran– té les competències ni les habilitats per accedir a tot tipus de textos.
Aquesta realitat les ha portat a crear recursos, suports i metodologies per tal de poder apropar la lectura a diferents col·lectius: dislèctics, analfabets funcionals, discapacitats psíquics, afàsics, persones amb trastorns d’aprenentatge...
Les autores han sistematitzat senzilles praxis que inclouen com preparar la lectura d’un llibre, com desenvolupar-la, quines activitats complementàries es poden realitzar, com avaluar, etc. Perquè aquest llibre sigui un recurs útil i funcional que ajudi als professionals que acompanyen grups de lectors de diferents àmbits.

 


Índex

AGRAÏMENTS

INTRODUCCIÓ

 1.ACOMPANYAMENT LECTOR I COL·LECTIUS

2.CONSIDERACIONS PER SER UN BON ACOMPANYANT LECTOR

3.EL PAPER DE LA LECTURA FÀCIL

4.PROTOCOLS PER ACOMPANYAR LES SESSIONS DE LECTURA DELS DIFERENTS COL·LECTIUS

4.1.    Col·lectiu en procés d’adquisició d’una nova llengua (L2)
4.2.    Col·lectiu amb poc hàbit lector
4.3.    Col·lectiu amb dislèxia i trastorns d’aprenentatge
4.4.    Col·lectiu amb discapacitat auditiva
4.5.    Col·lectiu amb deteriorament cognitiu
4.6.    Col·lectiu d’analfabets funcionals i persones d’escoles d’adults
4.7.    Col·lectiu amb discapacitats psíquiques
4.8.    Col·lectiu amb afàsies
 
 
5.BONES PRÀCTIQUES
 
5.1.    Primera: El llibre LF una eina per a la inclusió escolar
5.2.    Segona: El llibre LF per a l’adquisició d’una segona llengua
5.3.    Tercera: El llibre LF com a eina per treballar per Projectes
5.4.    Quarta: El llibre LF per propiciar l’enllaç entre la ciència i la literatura
5.5.    Cinquena: Diferents maneres de treballar el mateix llibre LF
5.6.    Sisena: El llibre LF: adaptació a text teatral

 

6.FITXA-GUIÓ PER DISSENYAR ACTUACIONS

 7.L’AVALUACIÓ

BIBLIOGRAFIA