Autores

CM 16- Enraonar. Lingüística general i aplicada per a la pràctica logopèdica Ampliar

CM 16- Enraonar. Lingüística general i aplicada per a la pràctica logopèdica

Rosa Estopà Bagot, Josefina Carrera-Sabaté, Imma Creus Bellet


ISBN: 978-84-96108-96-7 · 
2011 · 16x24 cm · 276pp

Más detalles

CM 16

98 artículos disponibles

20,00 €

 L’acte de comunicar-nos a través de les paraules és aparentment una tasca quotidiana i simple que adquirim a una edat ben primerenca. La facultat humana d’utilitzar el llenguatge, tanmateix, és una de les activitats humanes més complexes en què conflueixen aspectes relacionats amb el nivell cognitiu, neurològic, biològic, sociològic, cultural i lingüístic. Quan la simbiosi entre aquests components no presenta problemes, els parlants reeixim en la nostra voluntat i capacitat de comunicar-nos. De vegades, però, hi ha alguna peça en aquest engranatge que en dificulta l’èxit.

 L’objectiu d’aquesta obra és justament aportar tots els elements necessaris que ens apropin a la descripció del procés, de forma completa però entenedora, de manera que esdevingui un suport en el moment d’activar una possible fase de rehabilitació de trastorns lingüístics. En el fons no es tracta ni d’un manual de lingüística ni d’un de logopèdia, però pretenem que sigui útil tant per als interessats en una disciplina com en l’altra. No és tant un llibre de lingüística adreçat a logopedes com sobretot pensat per a logopedes. Tot plegat per apropar-nos a la lingüística des d’un vessant aplicat amb la naturalitat amb què enraonem cada dia. 


ÍNDEX

 Capítol I. Els estudis sobre el llenguatge i la Logopèdia

 1. Llenguatge i Logopèdia: claus de la relació
 2. Abast dela Logopèdia
 3. L’anàlisi de la relació entre llenguatge i Logopèdia

 
Capítol II. Nocions lingüístiques bàsiques per a la Logopèdia

 1. Llenguatge
 2. Comunicació
 3. Senyals
 4. Llengua
 5. Varietat lingüística
 6. Norma
 7. Gramaticalitat i agramaticalitat

 
Capítol III. L’origen del llenguatge

 1. Hipòtesis sobre l’origen del llenguatge
 2. Evolució del llenguatge i llenguatge infantil

 
Capítol IV. Biologia i llenguatge

 1. El cervell humà
 2. Especificitat neuronal
 3. Especificitat hemisfèrica

 
Capítol V. La Psicolingüística

 1. La comprensió lingüística
 2. La producció lingüística
 3. La adquisició lingüística

 
Capítol VI. La Sociolingüística

 1. Llengua variable en relació amb els contextos social i contextuals
 2. La societat en relació amb la llengua
 3. La societat i la llengua en relació amb la ment dels individus

 
Capítol VII. Fonètica i fonologia

 1. Representació d ela fonètica
 2. Producció, transmissió i percepció dels sons
 3. Sons del català
 4. Fonètica i fonologia
 5. Suprasegments
 6. Cas clínic
   

Capítol VIII. La unitat lèxica

 1. Què és una paraula?
 2. Què són els morfemes?
 3. Classes de paraules
 4. El significat de les paraules
 5. La creació lèxica
 6. Les paraules reflecteixen la cultura de la societat
 7. Cas clínic