Autores

HM 18 - Dislèxia: un enfocament teòric-pràctic Ampliar

HM 18 - Dislèxia: un enfocament teòric-pràctic

Anna López Sala (Coord.)


ISBN: 978-84-17994-87-7

2022 15x23cm  140pp

Más detalles

HM18

99 artículos disponibles

18,00 €

Els nens dislèctics tenen la mateixa capacitat d’aprenentatge que qualsevol altre nen, el que canvia en ells és la manera d’accedir als coneixements. Poden arribar al mateix contingut que els altres (i evitar així el fracàs escolar) utilitzant una via diferent d’accés a la informació. Per tant, l’objectiu principal de docents i especialistes hauria de ser propiciar mètodes més adequats per a accedir a aquests coneixements, sense recolzar-se tant en el llenguatge escrit; és a dir, donar menys pes a la via escrita i potenciar la via oral/auditiva.
 
El primer pas per a ser capaç d’ajudar i tractar aquests nens és la detecció. Cada vegada més, les recerques confirmen un tractament precoç com a factor de bon pronòstic. Per a això, és indispensable sensibilitzar la comunitat (sobretot pares i educadors), perquè siguin capaços de detectar una dificultat com més aviat millor i derivar-la a l’especialista. D’aquí ve la necessitat de llibres divulgatius que pretenen estendre el coneixement dels experts a tots aquells interessats en aquest camp, sempre d’una manera planera i entenedora.
 

Índex
 
Introducció
 
Capítol 1. Visió històrica: la lectura
1. Visió històrica
2. L’adquisició de la lectura provoca canvis
estructurals en l’àmbit cerebral?
3. Què passa amb la lectura Braille?
4. Cap a on va la lectura?
Bibliografia
 
Capítol 2. Evolució i definició
1. Primeres descripcions i
diferents terminologies
2. Definició de dislèxia en l’actualitat
Bibliografia
 
Capítol 3. Model integrador
Introducció
1. Nivell conductual: diferents perfils de lectura
2. Nivell cognitiu: teoria del processament
fonològic
3. Nivell biològic: genètica i implicació cerebral
4. Conclusions
Bibliografia
 
Capítol 4. Detecció i diagnòstic de la dislèxia
1. Signes de detecció / signes d’alarma
2. Procés diagnòstic
Bibliografia
 
Capítol 5. Comorbiditats de la dislèxia
1. Trastorn per Dèficit d’Atenció
i Hiperactivitat (TDAH)
2. Trastorn del Desenvolupament del
Llenguatge (TDL)
3. Trastorn de l’Aprenentatge No Verbal (TANV)
4. Discalcúlia
5. Trastorn del Desenvolupament de la
Coordinació (TDC), Dispràxia
del desenvolupament, Malaptesa motriu
6. Problemes afectius o emocionals
Bibliografia
 
Capítol 6. Intervenció
1. Abordatges basats en l’evidència científica
2. Tractaments sense evidència científica
3. Proposta d’intervenció
4. Intervenció en el nen
5. Conclusions
Bibliografia