Autores

CE 78 - Competències bàsiques i currículum. Ciències Socials, Educació en valors, Educació artística, Educació física Ampliar

CE 78 - Competències bàsiques i currículum. Ciències Socials, Educació en valors, Educació artística, Educació física

Jaume Sarramona


ISBN: 978-84-15212-51-5
2017 · 16x23 cm · 100 pp

Más detalles

CE 78

95 artículos disponibles

16,00 €

Aquesta obra suposa la continuïtat del primer volum del llibre publicat el 2015 amb el mateix títol, Competències bàsiques i currículum. En aquell volum es van treballar les següents competències bàsiques: lingüística, matemàtica, científico-tecnològica i digital.
 
En el present volum es tracten les competències bàsiques corresponents a les Ciències Socials, l’Educació en valors, l’Educació artística i l’Educació física, tant de primària com de secundària obligatòria, a més d’un primer capítol que vol clarificar la naturalesa d’aquestes competències i el seu tractament metodològic i avaluatiu.
 
La finalitat del llibre és ajudar a avançar en la seva implantació generalitzada, després que sobre les competències, els objectius i els continguts del currículum s’hagués creat una certa confusió.
 
En conjunt es tracta d’una eina que pot ajudar als centres i als docents a elaborar els seus propis currículums, adaptats a les pròpies necessitats, però sota un referent compartit en tot el nostre sistema educatiu.
 

 
ÍNDEX
 
Introducció
 
Capítol 1. La planificació curricular útil i coherent
1. Competències, objectius, continguts
2. Les activitats metodològiques
3. L’avaluació
 
Capítol 2. Les competències bàsiques de l’àmbit social
1. Naturalesa i varietat de les competències socials
2. Principis metodològics per al tractament de les competències socials
3. Criteris d’avaluació de les competències socials
 
Capítol 3. Les competències bàsiques de l’àmbit ètic-cultural
1. Característiques de les competències ètiques
2. Principis metodològics per al tractament de les competències ètiques
3. Criteris d’avaluació de les competències ètiques
 
Capítol 4. Competències bàsiques de l’àmbit artístic
1. Les competències de l’àmbit artístic també són bàsiques
2. Principis metodològics per al tractament de les competències artístiques
3. Criteris d’avaluació de les competències artístiques
 
Capítol 5. Les competències bàsiques en l’àmbit de l’educació física
1. L’educació física com a educació integral
2. L’esport com a font d’aprenentatge tècnic
3. Principis metodològics per al tractament de les competències físiques
4. Criteris d’avaluació de les competències físiques
 
Bibliografia citada
 
 
 

Contacte con nosotros

Nuestra línea directa está disponible 24/7

Teléfono:+33 (0)1.23.45.67.89

Póngase en contacto con nuestra línea directa

PayPal