Autores

CE 75 - Ensenyar i aprendre llengües en un model educatiu plurilingüe Ampliar

CE 75 - Ensenyar i aprendre llengües en un model educatiu plurilingüe

Mònica Pereña (Coord.)


ISBN: 978-84-15212-93-5
2016 · 16x23 cm · 226 pp

Más detalles

CE 75

93 artículos disponibles

23,00 €

Reforçar l’aprenentatge de llengües i modernitzar-ne l’ensenyament és un dels factors clau per augmentar la qualitat educativa. Modernitzar l’ensenyament de la llengua vol dir aprendre la llengua per comunicar-se, és a dir, fomentar l’aprenentatge funcional de la llengua, orientat a l’ús oral i escrit, amb independència de si es tracta d’una primera llengua, d’una segona llengua o d’una llengua
estrangera. Perquè l’aprenentatge sigui significatiu i pràctic hem de passar d’aprendre llengua per acumular coneixement lingüístic a aprendre a fer coses amb la llengua. Es tracta de fomentar un aprenentatge competencial que ens serveixi per resoldre situacions i problemes de la vida real.

La resposta a aquests reptes passa pel plurilingüisme com a objectiu personal i social, i per desenvolupar un ensenyament centrat en l’alumne, en què el rol del professor es modifica per esdevenir un guia i acompanyant de l’aprenentatge, i en què les metodologies d’ensenyament tendeixen a un aprenentatge integrador, vivencial, experimental i, en definitiva, competencial.

Seguint les línies de la política educativa de la Unió Europea i del Consell d’Europa i les conclusions de la recerca acadèmica més recent, així com alguns exemples innovadors implantats a les aules, els diferents autors d’aquest llibre plantegem alguns aspectes de la manera d’ensenyar i d’aprendre llengües que creiem que poden ajudar els docents i els centres educatius a reflexionar sobre
la transformació educativa que caldria per configurar un projecte educatiu plurilingüe i intercultural orientat a construir una societat competent lingüísticament i a superar amb èxit els reptes que ens planteja la societat i el món actuals.
 

 
ÍNDEX
 
INTRODUCCIÓ. Per què un model educatiu plurilingüe?
Mònica Pereña

CAPÍTOL 1. L’aprenentatge integrat de les llengües
Primera Part
Estratègies de transferència interlingüística en l’aprenentatge de llengües addicionals: un Enfocament Plurilingüe Integrador
Olga Esteve Ruescas i María González Davies

Segona Part
La intercomprensió
Esteve Clua

Tercera Part
La gestió de la diversitat lingüística i l’escola catalana
Mònica Fidalgo i Pere Mayans

CAPÍTOL 2. L’aprenentatge de les llengües des dels continguts
Primera Part
El tractament integrat de llengües i continguts
Vicent Pascual

Segona Part
La immersió lingüística al sistema educatiu de Catalunya o com aprendre una llengua alhora que s’aprenen continguts
Immaculada Canal Santos i Anna Marco Escabosa

Tercera Part
Fem alumnes competents a través de projectes que integrin continguts i llengua estrangera
Rosamaria Felip i María José Lobo
 
CAPÍTOL 3. L’acollida lingüística de l’alumnat de procedència estrangera
Pere Mayans i María José Sánchez

CAPÍTOL 4. De l’avaluació a l’aprenentatge o a la inversa?
Neus Figueras

CAPÍTOL 5. Els aprenentatges integrats en els projectes escolars: l’enriquiment competencial amb ABP (Aprenentatge Basat en  Projectes)
Laura Boyd i Neus Lorenzo

CAPÍTOL 6. Plurilingüisme i aprenentatge informal i no formal
Enric Serra

CAPÍTOL 7. El nou rol del professorat: noves competències per a nous aprenentatges
Mònica Pereña
 

Contacte con nosotros

Nuestra línea directa está disponible 24/7

Teléfono:+33 (0)1.23.45.67.89

Póngase en contacto con nuestra línea directa

PayPal