Autores

CE 71- Competències bàsiques i currículum Ampliar

CE 71- Competències bàsiques i currículum

Jaume Sarramona


ISBN: 978-84-15212-30-0
2015 · 16x23 cm · 120pp

Más detalles

CE 71

90 artículos disponibles

16,40 €

Les competències han penetrat com a objectius a assolir en tots els nivells del sistema educatiu, però el seu significat i les implicacions que comporten encara no són prou conegudes. Aquesta obra clarifica què signifiquen les competències bàsiques, què aporten de nou al treball docent i què mantenen del vigent fins ara. Presenta les competències bàsiques que s'han determinat des del Departament d'Ensenyament per als àmbits lingüístic, matemàtic, científicotecnològic i digital, a més d'una proposta de competències transversals per a totes les matèries. En cada capítol es trobaran les competències corresponents tant a l'educació primària com a la secundària obligatòria, amb unes orientacions per al seu tractament a les aules, així com recomanacions per a la seva avaluació, sota una exposició planera i aplicativa que, sense dubte, ha d'ajudar als docents en la implementació de la proposta curricular competencial en el sistema educatiu català.