Autores

CM 74 - PROPOSTA EDUCATIVA INCLUSIVA PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. Diferents maneres de fer, de ser i d’aprendre Ampliar

CM 74 - PROPOSTA EDUCATIVA INCLUSIVA PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. Diferents maneres de fer, de ser i d’aprendre

Ester Rafel Cufí i Maria S. Dauder


ISBN: 978-84-17994-84-6
2021 · 16x24 cm · 136 pp

Más detalles

CM 74

93 artículos disponibles

18,00 €

Aquesta publicació és un material completament innovador en àmbits d’inclusió educativa i atenció a la diversitat. El llibre està estructurat en dues parts: una teòrica i una pràctica.
A la part teòrica hi ha un recull dels trastorns de conducta i aprenentat­ge més habituals a les nostres aules: Dislèxia, Trastorn de Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivat, Trastorn de l’Espectre Autista, Altes Capacitats, Trastorn Específic del Llenguatge, entre altres. De cadascun d’ells destaquem els indicadors d’alerta que ens poden fer sospitar, així com les dificultats i problemàtiques associades, i oferim un seguit d’orientacions i intervencions educatives.
 
A la segona part proporcionem propostes didàctiques creatives i inno­vadores des d’educació infantil fins a secundària, amb les quals es poden treballar cadascun dels trastorns.
 
Es tracta d’un material necessari i indispensable per a docents, psi­còlegs educatius i orientadors escolars.
 

ÍNDEX
 
Pròleg
 
Introducció
 
 
PART I:
MARC TEÒRIC INCLUSIU D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Justificació
 
Capítol 1. Gestió d’aula: conèixer, atendre, entendre i
acompanyar a tot l’alumnat
1. Introducció general dels trastorns d’aprenentatge
2. Típics i tòpics: desmentim amb les mateixes paraules
i/o situacions dels protagonistes alguns estereotips
i/o falses creences sobre els trastorns
3. Orientacions i intervencions educatives generals
i específiques a desplegar amb tot l’alumnat
4. Estratègies i respostes educatives específiques per
conèixer, atendre, entendre i acompanyar a l’alumnat
amb diferents trastorns d’aprenentatge
 
Capítol 2. TDA versus TDAH: Trastorn Dèficit d’Atenció amb
o sense Hiperactivitat
 
Capítol 3. Dislèxia
 
Capítol 4. Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)
 
Capítol 5. Trastorns de regulació de la conducta
 
Capítol 6. Altes capacitats
 
Capítol 7. Alumnat amb funcionament intelꞏlectual i conducta
adaptativa lleu o moderada
 
Capítol 8. Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)
 
Capítol 9. Bloqueig mental de tipus emocional
 
 
PART II:
PROPOSTES TRANSVERSALS INNOVADORES PER A
TREBALLAR DES D’INFANTIL A SECUNDÀRIA
La formiga
L’orangutan
Coeducació i gènere
Botanicus
Tradicions nadalenques
Gastronomia, cultura i tradicions

 

Contacte con nosotros

Nuestra línea directa está disponible 24/7

Teléfono:+33 (0)1.23.45.67.89

Póngase en contacto con nuestra línea directa

PayPal