Autores

FP 10 CAT - Els tutors d'empresa. El model de formació de les Cambres de Comerç Catalanes Ampliar

FP 10 CAT - Els tutors d'empresa. El model de formació de les Cambres de Comerç Catalanes

Anna Cuatrecasas (coord.)


ISBN: 84-85840-76-3
1999 · 14x21 cm · 104pp

Más detalles

FP 10

100 artículos disponibles

14,20 €

La col·laboració activa de les empreses en la implantació de les pràctiques en alternança en el sistema d'FP inicial ha potenciat una integració gradual de les pràctiques en la planificació global del desenvolupament dels recursos humans de l'empresa, l'aparició de procediments de gestió per atendre els alumnes en pràctiques i la lenta emergència d'una figura professional que ha anat adquirint més relleu amb el pas del temps: la del tutor d'empresa responsable de la gestió de les pràctiques en l'empresa.